Arego
kw:!support_us

Nattløp Øvre Økland

21.01.2020, kl 18:30-19:00

Nattløp, start 18.30-19.00:
 C-løype ca 2,0 km (enkle detaljar, ledeliner inn til postringen)
 B-løype ca 3-4 km, gjerne høve for kutt
 Bruk straumgjerdepålane (små postar og refleks)

 Arrangør Jarle Haugland