Arego
kw:!support_us

Nattløp Skjephaugen

19.11.2019, kl 17:30-18:00

Nattløp:
 C-løype ca 2,0 km (enkle detaljar, ledeliner inn til postringen)
 B-løype ca 3-4 km, gjerne høve for kutt
 Bruk straumgjerdepålane (små postar og refleks)
 5 lykter til utlån

Start 17.30-18.00