Arego
kw:!support_us

Orientering/6.rankingløp, Almåsmarka

28.05.2019, kl 17:30-18:30

Løyper for alle; nyrbyrjar, C, B og A nivå. 

Samlingsplass Tjødnalio skule. 

Påmelding Eventor eller før start.

Brikker til låns. Velkomen!