Arego
kw:!support_us

Kalender er oppdatert, årsmøtet 2021

11.02.2021 |Irinja

Det blir årsmøte den 25.2.2021 kl.18 i idrettstova. Påmelding til Irinja, sms til tlf. 45851189. Velkommen!

Sakspapirer

Første o-løp i år er planlagd 16.3, gateløp og nybegynnertrening i Prestegardsskogen. 

Dato for Kristtornløpet i år er 18.4. Stad Litlabø. Hald av denne datoen så vi får gjennomført eit godt løp dersom Covid19 situasjon tillet det.

Referat frå styremøte januar 2021