Arego
kw:!support_us

Turorientering

O-gruppa arrangerer kvart år STORA-TRAVEN og frå 2013 LITLA-TRAVEN. Me har ca 90 postar ute i terrenget frå påske til hausten når jakta jagar oss ut av skogen igjen.

Dette er eit flott tilbod til deg som vil kombinera friluftsliv med spanande postjakt. Du kan (ta med deg familien og) dra ut når det måtte passa.

Me tilbyr “Tur-O på nett” Turorientering på Stord

Du kan registrera dine postplukk på Tur-O sida vår!

 

Hugs å melda frå dersom postar er borte!