Arego
kw:!support_us

Kartinformasjon

Stord Orientering nyttar siste versjon av programmet OCAD, for reinteikning/ produksjon av orienteringskart. O-gruppa har ein lisens av siste versjon, for to brukarar. 

Dei oppdaterte Ocad-filene finnes på www.kartarkiv.no. Innlogging kreves for å sjå desse kartfilene. Spør Åge Hovden (hovop@sklbb.no) om tilgang dersom du skal teikne løyper.

Om ein ønskjer å skriva ut kartutsnitt/endra målestokk kan det gjerast i Purple-Pen, som er GRATIS. Du treng då ocad-fila som bakgrunnskart

Nyare kart i Pdf:

 

Dersom du er brukar av Garmin GPS-klokke, kan du laste ned programmet Quick-route og få teikna inn løypa di på dette kartet som er ei jpg.fil, som dekker det meste av skogområda i Stord kommune

Alt 8

Lengre nord-vest har me kart over Sæterbø

Link til side med gamle kart: ocad-kart og pdf-kart