Arego
kw:!support_us

Gateløp, Yrkesskule

05.10.2021, kl 17:30-18:00

Terminliste seinhaust 2021

Kort løype ca.2km 

Lang løype ca.3,5km

Oppmøte yrkesskule Vabakken kl.17.30 (17.15-17.45).