Arego
kw:!support_us

Turorientering

23.03.2014

Turorienteringa har starta opp, sjå http://turorientering.no/stord/

Stord Orientering arrangerer kvart år STORATRAVEN og LITLATRAVEN der me legg ut 90 postar i terrenget frå seint Mars og fram til 31.August