Arego
kw:!support_us

Turorientering

O-gruppa arrangerer kvart år STORATRAVEN og LITLATRAVEN. Me har 90 postar ute i terrenget frå medio mars (i år 10.3) til 29.august då hjortejakta startar.

Tur-orientering er eit flott tilbod til deg som vil kombinera friluftsliv med spanande postjakt. Du kan ta postane når du vil og i den rekkefølga du måtte ønska. Tur-orientering er kjekt å gå åleina eller ilag med andre. Ta gjerne med ei nista og god drikka i sekken for ein rast i naturen.

STORATRAVEN (60 postar) har ulik vanskegrad frå lett til utfordrande, men ikkje nødvendigvis vanskelige postplasseringar. Ein må rekna med å bli våt på beina.

Turorientering 2023

STORATRAVEN: I år har me 5 ulike område som me nyttar, det er Sjoalemyra/Grov med 20 postar, Landåsen, Gullberg, Almåsskogen og Vad med 10 postar kvar.

LITLATRAVEN: Karta for Litlatraven i år er Petarteigen, Ådlandsskogen og Føyno. Kartet på Føyno var nytt i 2021 og har ikkje vore nytta til turorientering før. Fine områder å bli kjende med.
 
Turorienteringspose med kart og informasjon kostar kr 150 for Storatraven og 100 kr for Litlatraven. Billig moro som gir mosjon for kroppen og toppen.

Merk! Det er ein app som ein kan bruka for å registrere postane med, «Turorientering (Ny)», denne kan du bruke til å scanne QR kode som er klistra på posten.

Du får kjøpt turorienteringsposar på følgjande stader:

  • www.turorientering.no, du får karta digitalt ned i smarttelefonen og PC’en din.
  • Sport 1  - på Heiane
  • Deli de Luca (Esso) i Sæ

Me tilbyr “Tur-O på nett” Turorientering på Stord. Du kan registrera dine postplukk på Tur-O sida vår. Hugs å melda frå dersom postar er borte!

OBS! Av hensyn til lokalt dyreliv vil post 52, 53, 54 og 55 på kartet Storatraven Vad berre ligge ute til søndag 14. mai. Disse vil bli tatt inn på ettermiddagen denne dagen.