Arego
kw:!support_us

Turorientering

O-gruppa arrangerer kvart år STORATRAVEN og LITLATRAVEN. Me har 90 postar ute i terrenget frå medio mars (i år 11.3) til 28.august då hjortejakta startar.

Tur-orientering er eit flott tilbod til deg som vil kombinera friluftsliv med spanande postjakt. Du kan ta postane når du vil og i den rekkefølga du måtte ønska. Tur-orientering er kjekt å gå åleina eller ilag med andre. Ta gjerne med ei nista og god drikka i sekken for ein rast i naturen.

STORATRAVEN (60 postar) har ulik vanskegrad frå lett til utfordrande, men ikkje nødvendigvis vanskelige postplasseringar. Ein må rekna med å bli våt på beina.

Turorientering 2022

STORATRAVEN: Også i år har me eit nytt område i tur-o samanheng då me har fått laga orienteringskart over Nautøyo, her vil ein finna 10 postar for Storatraven. Andre områder som er brukt er Røyrtjødno (Skjephaugen) med 10 postar, Dyviksåto med 20 postar og Fjellstova med 20 postar.

LITLATRAVEN: I år har me lagt Litlatraven postane på det nye kartet over Nautøyo og på eit kart me har kalla «Långehøljane» og som ligg mellom Sjoalemyro og Grov. Fine områder å bli kjende med.

GPS: Alle postar er oppgjeve med koordinatar for dei som vil ha med seg GPS som eit ekstra hjelpemiddel.

Turorienteringspose med kart og informasjon kostar kr 150 for Storatraven og 100 kr for Litlatraven. Billig moro som gir mosjon for kroppen og toppen.

Merk! Det er ny app for å registrere postane med i år, «Turorientering (Ny)», denne kan du bruke til å scanne QR kode som er klistra på posten.

Du får kjøpt turorienteringsposar på følgjande stader:

  • www.turorientering.no, du får karta digitalt ned i smarttelefonen og PC’en din.
  • Sport 1  - på Heiane
  • Deli de Luca (Esso) i Sæ

Me tilbyr “Tur-O på nett” Turorientering på Stord. Du kan registrera dine postplukk på Tur-O sida vår. Hugs å melda frå dersom postar er borte!