Arego
kw:!support_us

TERMINLISTE FOR SUNNHORDLAND 2017

Skriv ut: Terminlista 

Arrangørar: Du må sjølv byta med ein annan på lista om datoen ikkje høver!!

Arrangørhjelp lokale løp:
Lokale løp 
Lister lokale løp (info, startslister, tidtaking, brikkeliste, oppgjer, medl.reg)
Skjema uttak materiell
Trykking av kart 
- Elektronisk tidtaking og Bruksanvisning EMIT 
Postbeskrivelse NOF 
Bedre løyper for de yngre - N/C/B

Sunnhordalandsrankingen og nybyrjarkarusell
Løype    Lengd  Klassar  Bedrift
A-Lang ca 4.0 km     H15-16 H17 H40 H50        
      D17            
B-Kort ca 3.0 km   H13-14         H60 H70 H-Open HB-B
  D13-14 D15-16   D40 D50 D60   D-Open DB-B
C-Kort ca 2.5 km H11-12 H13-16C H17C           HB-C
D11-12 D13-16C D17C           DB-C
N-Nyb ca 2.0 km H11-12N H13-16N H17N         N-Open  
D11-12N D13-16N D17N          

N-Open skal t.d. nyttast når løparen har erfaren medhjelpar med seg i løypa. N-Open skal ikkje rangerast i resultatlista. NB! Det skal vera tilbod i alle løyper om å springa/gå gjennom utan tidtaking.

Det er som oftast start mellom kl 17.30-18.30. Me ønskjer at rekruttar møter kl 17.30 slik at me kan tilretteleggja for fylgje, samt det er meir sosialt å møtast.

Anna arrangørhjelp:
Info om OCAD og OpenOrienteering Mapper og Purple Pen
Info til arrangørar HOK
- Info til arrangørar NOF 
- NOF Konkurransereglar 2013