Arego
kw:!support_us

TERMINLISTE FOR SUNNHORDLAND 2024

Terminliste 

Arrangørar: Du må sjølv byta med ein annan på lista om datoen ikkje høver!!

Arrangørhjelp lokale løp:
Lokale løp 
Lister lokale løp (info, startslister, tidtaking, brikkeliste, oppgjer, medl.reg)
Skjema uttak materiell
Trykking av kart 
- Elektronisk tidtaking og Bruksanvisning EMIT 
Postbeskrivelse NOF 
Bedre løyper for de yngre - N/C/B

- Løypelegging med Purple Pen

Løype

Lengd

Nivå

Klassar

 

 

 

Lang

ca 4.0 km

A

H-Lang

D-Lang

 

 

Mellom

ca 3.0 km

B

H13-14

H-Mellom

H60

Tur-Mellom

 

 

 

D13-16

D-Mellom

D60

 

Kort

ca 2.5 km

C

H11-12

D11-12

H-Kort

D-Kort

 

Tur-Kort

Nyb

ca 2.0 km

N

N-Open

(-10 år)

H11-16N

D11-16N

D/H17N

 

Tur-Nyb

N-Open skal t.d. nyttast når løparen har erfaren medhjelpar med seg i løypa. N-Open skal ikkje rangerast i resultatlista. NB! Det skal vera tilbod i alle løyper om å springa/gå gjennom utan tidtaking.

Det er som oftast start mellom kl 17.30-18.30.

Anna arrangørhjelp:
Info til arrangørar HOK
- Info til arrangørar NOF 
- NOF Konkurransereglar 2013