Arego
kw:!support_us

Treningstider og ungdomssatsing

I sesongen, ca april-sept har me terminfesta løp

Utanom sesongen har me treningsløp og nattløp:

Trening i Landåsen 27/3, me tek inn postar etter nattløpet