Arego
kw:!support_us

Terminliste Vinter 2016-2017

Terminliste vinter 2016-2017 StordO

 (Klikk på lenkje over, skriv ut og heng på kjøleskap:)

Gateløp (tilrettelegge for joggesko):

  • Nybyrjar ca 1,5 km (enkle ledelinjer, varier postdetaljen, ca 10-12 postar)
  • C-løype ca 2 og 3 km (to ulike løyper/same postar)

Velg mellom ulike o-tekniske moment som retningsendring, fleire skifte av ledelinjer, vegval, post-plukk. Minst ca 12-15 postar, varier postdetaljen, gjerne noen poster i terrenget, legg gjerne posten på motsatt side av detaljen (marker side på postbeskrivelsen)

  • Dette er sprint-trening!

 

Nattløp:

  • C-løypa ca 2 km (enkle postdetaljar, ledelinjer inn til postringen)
  • B-løypa ca 4 km med kuttemulighet til ca 3 km
  • Ev. N-løype, maks 1,5 km
  • Me brukar postenheter utan bukkar men med refleks
  • 5+3 lykter til utlån, unge har fyrsteprioritet

 

Startkontingent: gratis

Brikkeleige: gratis

 

OBS: registrere tider og legge resultater på heimeside. Send ev. på e-post til sveinung.rykkje@gmail.com 

 

O-tekninsk trening:

O-moment i skogen. For eksempel: Linjeorientering, Kompasstrening, Retningstrening, Kotekart, Korridorløping, Stjerneorientering. etc

I skogen er det normalt markør (postskjerm eller tørkepapir)

Råmund og Stian har ansvar for desse treningane.