Arego
kw:!support_us

2. nærløp Heiane sag

16.04.2024, kl 17:30-18:25

Løype

Lengd

Nivå

Klassar

 

 

 

Lang

ca 4.0 km

A

H-Lang

D-Lang

 

 

Mellom

ca 3.0 km

B

H13-14

H-Mellom

H60

Tur-Mellom

 

 

 

D13-16

D-Mellom

D60

 

Kort

ca 2.5 km

C

H11-12

D11-12

H-Kort

D-Kort

 

Tur-Kort

Nyb

ca 2.0 km

N

N-Open

(-10 år)

H11-16N

D11-16N

D/H17N

 

Tur-Nyb

Me ønskjer velkommen til nærløp ved Heiane sag!

Info om løyper over.

Det er mogeleg å springa/gå gjennom utan tidtaking.

Arrangement i Eventor:

https://eventor.orientering.no/Events/Show/19470