Arego
kw:!support_us

Årsmøtet 2020

08.03.2020 |Irinja

Protokoll frå årsmøtet ligg vedlagt. Årsmøtet blei halde den 3.mars. Nina M. Polden kjem inn som ny styremedlem rekruttering. Årsmelding for 2019.