Arego
kw:!support_us

Årsmøtet 2021, nye medlemskontingent mm.

14.03.2021 |Irinja

Årsmøte var den 25.2.2021 kl.18 i idrettstova. 

Sakspapirer

 

Medlemskontingent 2021:

  • Medlemmer opp til 17 år/studentar/skuleungdom kr. 100,-
  • Andre over 17 år kr. 300,.
  • Familiar (born under 20 år) kr.700,-
  • Kontingenten til hovudlaget kjem som eige krav i tillegg

Meld deg inn via "BLI MEDLEM" på denne nettsida (oppe til høgre)

Det er viktig at kasseraren får melding om alle adresseendringar. (Kasserar: sjå Kontakt oss). Vi treng følgjande opplysningar for å registrere deg som medlem: Namn, adr, fødselsdato, tlfnr. og email.

 

Første o-løp i år er 16.3-21.3 (tidsrom postskjermer henger ute), treningsløp i Prestegardsskogen. Sjå info under kalender.

 

Referat frå styremøte januar 2021