Arego
kw:!support_us

Finn Fram dag / Friluftsfestival

29.05.2016

Fint oppmøte på Finn Fram dagen i samband med Friluftsfestivalen på Litlabø.
Me stilte med ei enkel o-løype og labyrint orientering. Spesielt labyrint orientering var populært og me hadde stor aktivitet heile dagen.
Tilsaman hadde me 60-70 ungar som var og prøvde seg og fekk Finn Fram premie.