Arego
kw:!support_us

Gratis turorientering - Koronatraven t.o.m. 10.mai

07.04.2020 |Arne Henrik & Irinja

Stord Orientering ønsker å bidra i dugnaden som pågår i Norge i dag i samband med Koronakrisa. Vårt bidrag er å laga til gratis tur orientering for å legga til rette for fysisk aktivitet for folk i alle aldrar.

Me har laga til 3 kart som ein finn for gratis ned lasting på nettsidene www.turorientering.no (finn arrangør Stord Orientering), og nedanfor her:

  • Koronatraven- Ådlandskogen, 12 postar , greie postar for dei fleste.
  • Korontraven- Landåsen, 10 postar , greie postar for dei fleste.
  • Koronatraven- Prestegardsskogen, 6 postar. Dette kartet er tileigna dei som ikkje kjem seg ut i skogen , men som kan ta seg fram på tilrettelagte gang/vegsystem med barnevogn, rullestol , krykker , syklar etc.
  • Kontrollkort

Alle postar er merka med ein ordinær orienteringspost med ein lapp som viser ein talkode som er postnr, samt ein bokstavkode som kan meldast inn på stord orientering si tur-o side på www.turorientering.no.  

Alle som er registrert på tur-o nettsida vår er med i trekning av 5 gavekort a 300kr uansett kor mange postar ein tar.

Koronatraven vil bli avslutta 10.mai.

God tur i skogen!