Arego
kw:!support_us

Hedersmerke

30.03.2022 |Irinja

Åge Hovden er garantert den personen i o-gruppa som har brukt flest timar av på dugnadsarbeid med utallige timar med synfaring, kartarbeid, løypelegging, som løpsleiar og styrearbeid. Han har produsert heilt nye kart og årleg oppdatert gamle kart.

Arne Henrik Hovden har gjort ein flott innsats som styreleiar og som sist som «Tur-O sjef» åra 2014-2021. Han lagt ned mykje arbeid som har bidratt til at turorientering har utvikla seg og vokst til å vere populært aktivitet på øya.

Henrik Ottesen var styreleiar 5-6 år. Han har også vore løpsleiar ved større løp, og har nå teke over som leiar for turorientering.

Nina Hagerup har vore mangeåring kasserar og er ein viktig person for o-gruppa.

Me gratulerer og takker for framifrå innsats!