Arego
kw:!support_us

O-SKULE - trening for barn og ungdom

06.09.2014

Linda og Marti fortsetter trening for nye rekrutter og våre erfarne løpere i alderen opp til ca 12 år. I år har vi med oss flere hjelpetrenere blandt de eldste ungdommene.

Sveinung har treningen for ungdom fra ca 13 år. Disse trener også torsdager.

Oppstart 16. september. Se også vinterterminlista!

Møt på Leirvik skule, gymsalen. Tirsdager fra kl 18-19.30. Vi satser på å være mye ute, om ikke det blir for stygt vær!