Arego
kw:!support_us

O-troll leir på Lundarstølen 19-20.mai

07.05.2017 |SRY

Velkommen til påmelding for o-troll leir. Leiren er for 8-14.åringer. Eldre ungdom er invitert som hjelparar/trenarar (postar ut/inn, grilling etc) 

Me tar forbehold om antall måmeldte deltakarar og ledarar