Arego
kw:!support_us

Orienteringssesong er i gang

10.03.2023

Turorientering 2023 

STORATRAVEN: I år har me 5 ulike område som me nyttar, det er Sjoalemyra/Grov med 20 postar, Landåsen, Gullberg, Almåsskogen og Vad med 10 postar kvar.

LITLATRAVEN: Karta for Litlatraven i år er Petarteigen, Ådlandsskogen og Føyno. Kartet på Føyno var nytt i 2021 og har ikkje vore nytta til turorientering før. Fine områder å bli kjende med.
 
Turorienteringspose med kart og informasjon kostar kr 150 for Storatraven og 100 kr for Litlatraven. Billig moro som gir mosjon for kroppen og toppen.

Merk! Det er ein app som ein kan bruka for å registrere postane med, «Turorientering (Ny)», denne kan du bruke til å scanne QR kode som er klistra på posten.

Du får kjøpt turorienteringsposar på følgjande stader:

  • www.turorientering.no, du får karta digitalt ned i smarttelefonen og PC’en din.
  • Sport 1  - på Heiane
  • Deli de Luca (Esso) i Sæ