Arego
kw:!support_us

Rankingløp hausten 2020

28.07.2020 |Irinja

Vi legg opp til å gjennomføre rankingløp nr.8-10 som planlagt og ihht. retningslinjer/koronavettreglar frå NOF. Rankingløp 8 vil erstatte sprintløp 18.8. Det blir ranking basert på 3 løp. 

Vi oppfordrar til å melde seg på løpet gjennom Eventor på førehand, sjå lenke til påmelding under arrangement/kalender. 

Info om løyper og klassar mm. 

Les koronavettreglar

 

Velkomen nye og gamle løpare!