Arego
kw:!support_us

Resultater og GPS tracking 4. nattløp

24.01.2017

Tove hadde laga kjekke løyper frå Meatjødno, det stilte tilsaman 13 stykk på løpet. For å testa noko me tenkte å ta i bruk til sesongen så har me lagt resultata i Eventor. Der har me også tatt i bruk ein funksjon som gjer at dei som har GPS spor på klokke eller mobil kan laste opp dette og så kan ein samanlikne kvar ein har sprunge. Sjekk ut linken Livelox under resultata i Eventor. Det er ganske tøft!