Arego
kw:!support_us

Romjulsløpet kansellert i år

01.11.2020 |Irinja

På grunn av Covid19 pandemien, restriksjonar og usikkerhet over framtida har vi valt å ikkje arrangere Romjulsløpet i år.