Arego
kw:!support_us

Tur-O 2022

06.03.2022 |Henrik

Det blir oppstart på tur-o fredag 11. mars, konvolutter kan kjøpast på Sport 1 på  Heiane eller hos Deli de Luca (Esso) i Sæ. Det er også mulig å kjøpe digitalt på www.turorientering.no. Områda for Storatraven i år blir på nytt orienteringskart over Nautøyo, her vil ein finna 10 postar for Storatraven. Andre områder som er brukt er Røyrtjødno (Skjephaugen) med 10 postar, Dyviksåto med 20 postar og Fjellstova med 20 postar.

I år har me lagt Litlatraven postane på det nye kartet over Nautøyo og på eit kart me har kalla «Långehøljane» og som ligg mellom Sjoalemyro og Grov. Fine områder å bli kjende med.

Turorienteringspose med kart og informasjon kostar kr 150 for Storatraven og 100 kr for Litlatraven.

Det ligg framleis ein del snø i terrenget rundt Fjellstova så det kan være lurt å ta postane i låglandet først.

OBS! Post 48 i Storatraven er flytta til ny posisjon, posten ligg på kolle.